Sayıların 10nun tam sayı kuvveti şeklinde gösterimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (7.100)+(2.10-1)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,072 B) 0,72 C) 7,02 D) 7,2 Cevabını kontrol et

2. soru (4.103)+(2.102)+(1.100)+(7.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 421,07 B) 421,7 C) 4201,07 D) 4201,7 Cevabını kontrol et

3. soru 590,3 = (5.10a)+(9.10b)+(3.10c)
a+b+c kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Cevabını kontrol et

4. soru 2050,07 = (2.10a)+(5.10b)+(7.10c)
a+b+c kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Cevabını kontrol et

5. soru (8.103)+(9.101)+(3.10-1) şeklinde çözümlenmiş olan sayının yüzler basamağında hangi rakam vardır? Cevabını kontrol et

6. soru (7.104)+(3.103)+(5.101) şeklinde çözümlenmiş olan sayının binler basamağında hangi rakam vardır? Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 935 sayısına eşittir? A) 0,935 . 102 B) 0,935 . 103 C) 0,935 . 10-2 D) 0,935 . 10-3 Cevabını kontrol et

8. soru 0,000408 = 40,8 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -5 B) -6 C) 5 D) 6 Cevabını kontrol et

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 0,0000775 sayısına eşittir? A) 0,775 . 10-4 B) 7,75 . 10-5 C) 775 . 104 D) 7750 . 105 Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 345,8 . 10-3 sayısına eşit değildir? A) 0,03458 B) 0,003458 . 102 C) 0,0003458 . 103 D) 0,00003458 . 104 Cevabını kontrol et

11. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerin farklıdır? A) 700000 . 10-16 B) 7000 . 10-12 C) 0,0007 . 10-7 D) 0,000007 . 10-5 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.