Tam sayı üslü nicelik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-2)5 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (-2) B) 5 Cevabını kontrol et

2. soru +5'in 3. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)3 B) (+3)5 Cevabını kontrol et

3. soru Bir tam sayının 3. kuvvetine o sayının ..... denir.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) karesi B) küpü Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Beş tane üçün çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)5 B) (+5)3 Cevabını kontrol et

5. soru Bir negatif tam sayının çift doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et

6. soru (-2)125 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et

7. soru a25 = 1 olduğuna a kaçtır? A) -1 B) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)3 = 1 B) (-2)2 = 4 C) (-3)2 = 9 D) (-5)3 = -125 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru (-2)3 < A < (+2)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.