Kuran-ı Kerim'de Yalancılar kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Yalancılar kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 57. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 61 nolu ayeti
" Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim. "

Kuran-ı Kerim 157. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 66 nolu ayeti
" Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. "

Kuran-ı Kerim 193. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 43 nolu ayeti
" Allah seni affetti. Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup, sen yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin? "

Kuran-ı Kerim 223. sayfasında bulunan,Hud süresinin 27 nolu ayeti
" Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: «Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden, basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz.» "

Kuran-ı Kerim 237. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 26 nolu ayeti
" Yusuf: «Asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi» dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti: «Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır.» "

Kuran-ı Kerim 270. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 39 nolu ayeti
" Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kâfir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için (Allah onları diriltecek). "

Kuran-ı Kerim 275. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 86 nolu ayeti
" (Allah'a) ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki: «Rabbimiz! İşte bunlar, seni bırakıp da tapmış olduğumuz ortaklarımızdır.» Onlar da bunlara: «Siz mutlaka yalancılarsınız» diye söz atarlar. "

Kuran-ı Kerim 278. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 105 nolu ayeti
" Allah'ın âyetlerine inanmayanlar, ancak yalan uydurur. İşte onlar, yalancıların kendileridir. "

Kuran-ı Kerim 347. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 90 nolu ayeti
" Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik; onlar ise hakikaten yalancılardır. "

Kuran-ı Kerim 350. sayfasında bulunan,Nur süresinin 13 nolu ayeti
" Onların (iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 186 nolu ayeti
" Sen de, ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki, biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. "

Kuran-ı Kerim 378. sayfasında bulunan,Neml süresinin 27 nolu ayeti
" (Süleyman Hüdhüd'e) dedi ki: Doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın, bakacağız. "

Kuran-ı Kerim 395. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 3 nolu ayeti
" Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. "

Kuran-ı Kerim 520. sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 10 nolu ayeti
" Kahrolsun o koyu yalancılar! "

Kuran-ı Kerim 535. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 51 nolu ayeti
" Sonra siz ey sapıklar, yalancılar! "

Kuran-ı Kerim 573. sayfasında bulunan,Müzzemmil süresinin 11 nolu ayeti
" Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. "

Kuran-ı Kerim 587. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 10 nolu ayeti
" O gün vay haline yalancıların! "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.