Üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [YA] (CAZ) açısının açıortayı olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |DE| = |FM| , m(DFE) = m(MEF) , m(EFM) = m(DEF) , [FN] ve [EO] açıortay olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) |FO| = |NE| B) |DF| = |EM| C) |NF| = |OE| D) |DN| = |OF| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 3. sorusunun resmi
(ABC) (CED) olduğuna göre |DE| + |AB| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde A , B ve C ile E , B ve D noktaları doğrusal ,|AB| = 7 , |BE| = 8 , |AE| = 10 , |BC| = 353 , |DB| = 433 ve |CD| = X3 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [PR] // [LM] , |PR| = 6 , |LM| = 12 birim olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde (ACB)~(EDB) olduğuna göre |CB| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB] // [DE] , 4|EC| = 3|BE| olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |BD|= 5 , |BE|= 10 , |DA|= 8 , |EC| = 16 , m(BDE) = 105o , m(DBE) = 5xo vem(ACB) = 4x + 3o olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB] // [EF] // [DC] , |FC| = 4|BF| , |AE| = 4 br ,ve |ED|= 3x + 1 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 10. sorusunun resmi
2,1 m boyundaki mavi direk ile 1,4 m boyundaki yeşil direğin gölgelerinin uç noktaları yeşil direkten 132 cm ilerideki A noktasında birleşmiştir.İki direkte yere dik olduklarına göre iki direk arası uzaklık kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.