Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Alan arazi ölçme birim soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdakilerden hangisi alan ölçme birimi değildir? A) cm2B) m2C) cmD) km2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2217 doğru , 741 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi arazi ölçme birimi değildir? A) ArB) MetarC) DekarD) Hektar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2142 doğru , 591 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 5 km2 = ? m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 5000B) 500 000C) 5 000 000D) 50 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1363 doğru , 1435 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 12 m2 = ? mm2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 1 200 000B) 12 000 000C) 120 000D) 12 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1477 doğru , 970 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 27 m2 = ? cm2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 27 000 000B) 2 700 000C) 270 000D) 27 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1222 doğru , 1009 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 50 ha = ? m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 5 000 000B) 500 000C) 50 000D) 5000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 846 doğru , 1252 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru ? km2 = 35 000 000 m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1132 doğru , 505 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 15 a = ? m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 771 doğru , 722 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 7 daa = ? m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 781 doğru , 603 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru ? m2 = 123 000 000 mm2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 977 doğru , 324 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru ? m2 = 27 000 000 cm2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 625 doğru , 617 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru alan arazi ölçme birim soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki ilk tarla paralelkenar , ikinci tarla ise kare şeklindedir.
Kare şeklindeki tarlanın alanı , paralelkenar şeklindeki tarlanın alanından 116 ar daha küçüktür.
Buna göre paralelkenar şeklindeki tarlanın kırmızı noktalı doğru parçasının uzunluğu kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 433 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru alan arazi ölçme birim soruları 13. sorusunun resmi
Dikdörtgensel bölge şeklindeki bir arsaya üstten görünümünde tabanın uzunluğu 25 m ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu 20 m olan paralelkenarsal bölge şeklindeki bir ev yapılmıştır.Arsanın geri kalan kısmı ise yeşil alan olmuştur.
Arsanın yeşil alan kısmının alanı kaç dekardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 335 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru alan arazi ölçme birim soruları 14. sorusunun resmi
Paralelkenar şeklindeki bir bahçeye yukarıdaki gibi üçgen şeklinde çim ekilmiştir.
Bahçenin alanı 20 ar olduğuna göre bahçenin çim ekili olmayan kısmın alanı kaç metrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 94 doğru , 436 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Belediye alanı 500 ar olan boş bir araziye her biri 120 ar büyüklüğünde olan birkaç futbol sahası yapacaktır.
Futbol sahaları dışındaki bölgenin alanı 14 000 m2 olacağına göre belediye kaç futbol sahası yapacaktır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 410 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru alan arazi ölçme birim soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki gibi alanı 162 ar olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa iki eş üçgen ve bir paralelkenar şeklinde bölgelere ayrılmıştır.
Üçgenlerin dik kenar uzunlukları 40 ve 90 m olduğunda göre paralelkenar şeklindeki bölgenin alanı kaç ardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 537 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 3 hektarlık bir arazinin alanı kaç metrekaredir? A) 3000B) 30 000C) 300 000D) 3 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 491 doğru , 441 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 250 000 m2 kaç hektardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 414 doğru , 326 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 5 dekarlık bir tarlanın alanı kaç metrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 383 doğru , 318 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 75 000 m2 alanı olan bir tarlanın alanı kaç dekardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 423 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 20 arlık bir parkın alanı kaç metrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 354 doğru , 291 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 25 000 m2 alanı olan bir parkın alanı kaç ardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 317 doğru , 318 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru alan arazi ölçme birim soruları 23. sorusunun resmi
Uzun kenarı 1000 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsada 10 000 m2 alanında bir bina bulunmaktadır.
Arsanın geri kalanının alanı 490 dekar olduğuna göre arsanın kısa kenarı kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 848 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir arsaya toplam 16 dekarlık spor tesisleri , 60 arlık kütüphane ve 8000 m2 lik çimenlik yapılmıştır.
Buna göre bu arsa kaç hektardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 170 doğru , 404 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0