9. sınıf problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir işi İbrahim 12 , İsmail ise 15 günde bitirmektedir.İbrahim 4 ve İsmail 3 gün çalıştığında işin kalan kısmı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru İki kardeş toplam 50 TL vererek annelerine bir hediye almışlardır.Büyük olan kardeşinin verdiğinin iki katından 5 TL fazla verdiğine göre büyük olan kaç TL vermiştir? Cevabını kontrol et

3. soru Bir ipin 38 kesildiğinde orta noktası 60 cm kaymıştır.Buna göre ipin kesilmeden önceki uzunluğu kaç cm dir? Cevabını kontrol et

4. soru Bir koşu yarışında İsa baştan 10 , Nuh ise sondan 10. sırada koşuyu bitirmiştir.İsa ile Nuh arasında 4 kişi olduğuna göre koşuda olabilecek en az koşucu sayısı en fazla koşucu sayısından ne kadar azdır? Cevabını kontrol et

5. soru Firdevs hergün maaşının 13 ini harcamıştır. 4. günde 240 TL harcadığına göre Firdevs'in maaşı ne kadardır? Cevabını kontrol et

6. soru Ebrar bir soru kitabının 15 ini ilk hafta , kalan sorunun 13 ini 2. hafta , daha sonra kalan sorunun 12 ini 3.hafta çözmüştür.Kitapta çözülmeyen 40 soru kaldığına göre kitapta kaç soru vardır? Cevabını kontrol et

7. soru Bir işi Musa 18 günde bitirmektedir.Aynı işi Musa İsa ile birlikte 12 günde bitirdiğine göre İsa bu işi tek başına kaç günde bitirir? Cevabını kontrol et

8. soru İki kardeşin yaşlarının oranı 35 dür.10 sene sonra yaşlarının oranı 23 olduğuna göre küçük olanın şimdiki yaşı nedir? Cevabını kontrol et

9. soru Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 20 büyüktür.4 sene sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının iki katı olduğuna göre babanın şimdiki yaşı kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 4 çeşit yemiş bulunan bir karışımda 300 g leblebi , 540 g fıstık ve 480 g çekirdek vardır.Fıstık karışımın % 36 sı olduğuna göre 4. kuruyemişin kütlesi kaç gramdır? Cevabını kontrol et

11. soru Bir karenin bir kenarının uzunluğu % 35 arttırılırsa çevresi 135 olduğuna göre bu karenin şimdiki bir kenar uzunluğu kaç cm dir? Cevabını kontrol et

12. soru Satış miktarı (kg) Hafta 1. 2. 3. 4. 0 50 100 150 200 250 300 Satış Alış
Bir markette haftalık şeker alış ve satış miktarları yukarıdaki sütun grafiğindeki gibidir.
Marketin 4 haftada aldığı şekerin sattığı şekere oranı 1415 olduğuna göre market 4.haftada kaç kg şeker satmıştır?
Cevabını kontrol et

13. soru Bir telefonun etiket fiyatı alış fiyatının % 30 fazlasıdır.Etiket fiyatından % 20 indirim yapıp 520 TL ye bir telefon satan mağaza sahibi bu satışdan % kaç kâr etmiştir? Cevabını kontrol et

14. soru Tuz oranı % 20 olan 750 g su ile tuz oranı % 30 olan 500 g su karıştırıldığında karışımın tuz yüzdesi kaç olur? Cevabını kontrol et

15. soru Ortalama hızı saatte 24 km olan bir bisiklet 8 dakikada kaç metre yol alır? Cevabını kontrol et

16. soru Saatte ortalama 90 km hızla 4 dakikada gidilen bir yerden araba ile 6 dakika geri dönülmüştür.Buna göre geri dönüşde ortalama hız kaç km/sa dir? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.