Bölünebilme kuralları testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru A 13 x x+1
Yukarıdaki bölme işlemine göre A nın alabileceği en büyük değer nedir?
Soruyu cevapla

2. soru 2x + 1 doğal sayısı y + 1 doğal sayısına bölündüğünde bölüm 5 ve kalan 3 olmaktadır. x - y = 8 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru A nın 10 a bölümünde kalan 9 , B nin 10 a bölümünde kalan ise 6 dır.Buna göre A + B nin 10 a bölümünde kalan kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru 5 basamaklı rakamları farklı 8a96b sayının 2 ile bölümünde kalan 1 olduğuna göre a + b nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 14 tane 14 ün yanyana yazılması ile oluşan 28 basamaklı doğal sayının 3 ile bölümünde kalan kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru 676 , 4359 , 1387 sayılarının 5 ile bölümlerinden kalanlar sırası ile a , b ve c dir.Üç basamaklı cab sayısının 4 ile bölümünde kalan kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Dört basamaklı 23a8 doğal sayısı 8 ile bölündüğüne göre a nın alacağı en büyük değer kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru x + 2 ile y - 1 aralarında asal ve x + 2y - 1= 3521 olduğuna göre x + y kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru Dört basamaklı 5a24 doğal sayısının 12 ile bölünebildiğine göre a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru aabbccddee sayısının 11 ile bölümünde kalan kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru Beş basamaklı ab0ba nın 55 ile bölümünde kalan 24 dür.Buna göre a + b en fazla kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 83.65.352 sayısının pozitif tam sayı bölen sayısı kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları